پکیج مورد نظر خودرا انتخاب کنید

طراحی سایت

پکیج طلانی

هاست ۱ گیگ آلمان
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید

پکیج طلایی 2

هاست ۱ گیگ فرانسه
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید

پکیج نقره ای

هاست ۱ گیگ آلمان
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای نقره ای و برنزی مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید

پکیج نقره ای 2

هاست ۱ گیگ فرانسه
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای نقره ای و برنزی مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید

پکیج برنزی

هاست ۱ گیگ آلمان
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای برنزی مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید

پکیج برنزی ۲

هاست ۱ گیگ فرانسه
دامنه ir
انتخاب یک قالب از بین قالبهای برنزی مارکت
نصب و راه اندازی بسته انتخابی با دمو
قراردادن محتوای شما در صفحه اول- درباره ما- تماس با ما
اموزش مدیریت سایت
پشتیبانی فنی یکساله
تخفیف در توسعه و خدمات بعدی


(توجه بعد از سفارش و پرداخت این پکیج حتما از طریق تیکت اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید.
۱- لینک بسته سایت مورد نظرتان
۲- نام کاربری و یا ایمیل پنل irnic
۳- مطالب صفحه اول و درباره ما و تماس در فایل ورد جدا
۴- لینک عکسهای مورد نظر شما )


نکته-هنگام ثبت نام در پنل ایرنیک حتما رابطهای مجاز را روی نمایندگان فروش قرار دهید

نکته۲- محتوای شما حد اکثر ۱۵ روز بعد از راه اندازی سایت باید بدست ما برسد در غیر اینصورت ما ملزم به قرار دادن ان نیستیم

نکته ۳- از سال بعدی فقط باید هاست و دامنه را تمدید فرمایید